Ringen

Styret i ringen

Leder/Redaktør:

Edgar Saga, Fjalestadvegen 340, 3855 Treungen, tlf: 90263103

edsa@outlook.com

 

Kasserer:

Torun Saga, Fjalestadvegen 340, 3855 Treungen, tlf: 48224584

 

Sekretær

Elin Grønvold Nordseng

 

Medlem:

Roar Røgeberg, Nyveien 34, 3470 Slemmestad, tlf: 93092729 

 

Medlem:

Sverre Christer Skuterud, Snarumsveien 112, 3370 Vikersund, tlf: 97054407

 

Varamedlem:

Eirik Gjestvang, Svendbyvegen 31, 2093 Feiring, tlf: 99395413

 

| Svar

Nyeste kommentarer